Pravidla soutěží platná do 12.10.2015

Pravidla soutěží platná do 12.10.2015

1. Tento dokument obsahuje přesná a úplná pravidla soutěží Artikul system s.r.o., která jsou současně k dispozici v sídle pořadatele. 

2. Organizátorem soutěží je Artikul system s.r.o. se sídlem Dobrá 240, 739 51, IČ 0258038.

3. Facebook není pořadatelem, spolupořadatelem ani sponzorem soutěže.

4. Soutěže probíhají na území České republiky. Soutěžit mohou osoby ve věku od 18 let. Výherce bude o své výhře vyrozuměn formou zprávy na facebooku. Výhry budou výherci předány (zaslány) nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce do týdne neodpoví na zprávu nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry (například korespondenční adresu), jeho cena se posouvá na dalšího účastníka soutěže.

5. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Artikul system s.r.o., osoby jim blízké a ostatní smluvní partneři organizátora i technického zajišťovatele zúčastnění na této akci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a propadá.

6. Ceny není možné vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.

7. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím nahlášených na infolince za účelem doručení výhry či jiných otázek spojených s dalšími akcemi organizátora, a to na dobu do případného odvolání s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a soutěžící má právo na přístup k nim.

8. Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel a organizátor tak nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech.

9. Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Organizátor soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním zpráv. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

10. Případné dotazy budou zodpovězeny na tel.  +420 727 827 422, která je v provozu každý pracovní den v časovém rozmezí od 8 do 15 hod. Dotazy můžete zasílat také prostřednictvím mailu na obchod@artikulsystem.cz s předmětem zprávy Soutěž.

11. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v České republice je společnost Artikul system s.r.o.

12. Pravidla jsou platná od 5.6.2014.

13. Ve dnech 6.6.2014 až 26.6.2014 probíhá soutěž o láhve EQUA SQUEEZE, 550 ml. Počte výherců 2, každému bude odeslána 1 láhev EQUA SQUEEZE. Láhve budou výhercům odeslány na korespondenční adresu, kterou nám sdělí prostřednictvím zprávy nebo maiu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *