Údaje, které na webu nesmí chybět

Údaje, které na webu nesmí chybět

Víte, které identifikační údaje musí ze zákona uvádět podnikatel – fyzická osoba nebo firma na webu? Nejste si jistí, zda máte na webu vše? Abyste se vyhnuli desetitisícové pokutě, uvádíme stručně na dvou příkladech, co na vašem webu nesmí chybět.

Podnikatel – fyzická osoba

 • Jméno a příjmení
  Marie Nováková
 • Sídlo nebo místo podnikání
  T.G.Masaryka 421, 738 01  Frýdek – Místek
 • – identifikační číslo
  88521010
 • Věta o zápisu v rejsříku včetně čísla jednacího, spisové značky
  Zapsaná v registru Živnostenského úřadu Magistrátu města Frýdek – Místek pod č.j.ŽÚ/916/2014/Pí/14.

Firma

 • Název firmy, právní podoba
  Artikul system s.r.o.
 • Sídlo společnosti
  739 51  Dobrá 240
 •  – identifikační číslo
  02580381
 • DIČ – daňové identifikační číslo
  CZ02580381
 • Věta o zápisu v rejsříku včetně čísla jednacího, spisové značky
  Firma zapsná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58153.

Pro úplnost uvádíme část Obchodího zákoníku týkající se této problematiky:

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

§ 13a Obchodní listiny

(1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „internetové stránky“) uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen „identifikační číslo“); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

(2) Na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo jeho organizační složky je zahraniční osoba povinna uvádět údaje podle odstavce 1 a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační složky do obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Jde-li o osobu, na níž se vztahuje § 21 odst. 5, uvádí stejné údaje jako česká osoba nezapsaná v obchodním rejstříku podle odstavce 1.

(3) Na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby nemusí být uveden údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční osoba řídí nebo v němž má bydliště, pokud toto právo zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *